τεχνικη

Η εκτέλεση της τεχνικής στον αγώνα κάτω από πίεση αντιπάλου, χρόνου και χώρου σε συνδυασμό με νοητικές ικανότητες καθορίζει το επίπεδο της αγωνιστικής κατάστασης και την ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ του παίκτη.

Join Today