Φυσικη κατάσταση

Οι παράμετροι της φυσική κατάστασης είναι η αντοχή, η ταχύτητα, η δύναμη, η ταχυδύναμη, η ευκινησία, η ευλυγισία, η συναρμογή και έχουμε σαν στόχο να προπονούνται σε ποδοσφαιρικά πρότυπα.

Join Today